זכויות עובדים

ראשי >> שירותים >> זכויות עובדים

זכויות עובדים

המשרד עורך חוות דעת אקטואריות לגבי הפסדי פנסיות, כיסויים ביטוחיים ושכר בנושאים מגוונים, כגון:

 • חישוב חוסר בכספי הפנסיה כתוצאה מהפרשות לא נכונות מצד המעסיק, בין אם ביחס לחוק ובין אם ביחס להסכמי עבודה. עוד על בדיקת הפסדי פנסיה

 • חישוב הפסד פנסיה בעקבות צירוף העמית למסלול ביטוחי בקרן הפנסיה בניגוד לבחירתו, כתוצאה מטעות של הסוכן או של קרן הפנסיה.

 • חישוב נזק שנגרם לעובד כתוצאה ממעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת

 • חישוב הפסדי שכר ופנסיה כתוצאה מאי קידום בדרגות, בהתאם להסכמים שונים.

 • כדאיות אופציה לפרישה מוקדמת מקרן פנסיה צוברת, ותיקה או תקציבית.

 • היוון קצבאות נכות ושארים עקב מקרה נכות או פטירה.

בעת עריכת חוות הדעת על האקטואר לקחת בחשבון מגוון גורמים:

 • חקיקה, פסיקה, הסכמים ותקנונים רלוונטיים.

 • קיזוזים שונים.

 • הפסדי בני המשפחה כתוצאה מהקיפוח.

 • מענקים (פיצויים, יובל, פרישה וכו') וזכויות נלוות (קרן השתלמות, ביגוד, הבראה וכו').

 • ריבית, הסתברויות תמותה, מקדמים ותעריפים מתאימים, מיסוי וכו'.

חשוב לבחור אקטואר בעל הבנה מעמיקה בעולם הפנסיה וזכויות עובדים.

פנו אלינו

@כל הזכויות שמורות

טלפון: 03-6202922, 052-5449888

פקס: 03-6201772

דואר אלקטרוני: actuar.cpa@gmail.com

רח' דרך זאב ז'בוטינסקי 135, רמת גן