שאלות ותשובות

ראשי >> שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

איזון משאבים

מה תפקיד האקטואר בהליך איזון המשאבים?


אקטואר מחשב את שווי הנכסים וההתחייבויות של בני הזוג באמצעות הנחות ומודלים אקטואריים. בן הזוג שנכסיו (בניכוי התחייבויותיו) גבוהים יותר - ישלם לצד השני, בהתאם לחישוב האקטואר. בסיס ההליך יהיה בהתאם להסכם הגירושין, להסכמות בין הצדדים או בהתאם להוראת בית המשפט. בתחילת העבודה, האקטואר מקיים פגישה עם בני הזוג כדי "לעשות סדר" ולהבין ביחד עם בני הזוג מה היקף חוות הדעת.
מתי מגיעים לאקטואר?


ככלל כאשר נדרשת חלוקה של נכסים והתחייבויות המצריכה מומחיות בחישוב - מומלץ להסתייע באקטואר. ניתן להגיע לאקטואר באופן פרטי ביחד עם בן הזוג, לאחר התייעצות עם עורך דין או כחלק מההליך בבית המשפט או בבית הדין הרבני. ישנם אנשים אשר מגיעים לאקטואר לצורך בדיקת חוות דעת של אקטואר אחר.
אילו נכסים נכללים במסגרת איזון משאבים?


באופן עקרוני, כל נכס (או התחייבות) שנצמח במרוצת השיתוף הוא בר חלוקה.

דוגמה לנכסים שיכולים להיכלל במסגרת איזון משאבים:

דירה, רכב, חשבונות בנק, חסכונות, פנסיה מקרן פנסיה ותיקה, פנסיה תקציבית, פנסיה מוקדמת, פנסיה מקרן פנסיה חדשה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, קופות תגמולים, שווי עסקים, נכסי קריירה, אופציות ומניות, מענקי פרישה ופדיון ימי מחלה וחופשה, השלמת פיצויים, מענקים מיוחדים, כולל מענק יובל.

דוגמה להתחייבויות שיכולות להיכלל במסגרת איזון המשאבים:

משכנתאות, הלוואות.

כמו כן, איזון המשאבים יכול לכלול:

בדיקה של הברחות כספים, והסתרת נכסים, היוון מדור, היוון מזונות ושערוך מזונות שלא שולמו במועדם.

התחשבנות בנוגע להוצאות בית משותף ממועד הקרע עד מועד חוות הדעת.
האם המומחה חייב להיות אקטואר?


בוודאי! תחשיב איזון המשאבים מצריך מיומנות של אקטואר בכל הקשור להסתברויות תמותה, ריביות היוון, תחשיבי קצבאות עתידיות (שנגזרות מלוחות תמותה) ומיסוי פנסיוני. מומלץ להיוועץ באקטואר מוסמך וחבר מלא באגודת האקטוארים הישראלית, בעל הבנה מעמיקה בתחום.
האם ההתחשבנות חייבת להיות מבוצעת היום?


התשובה היא לא. יש בני זוג שמעדיפים לנתק את ה"קשר הכלכלי" כמה שיותר מהר ולכן יעדיפו התחשבנות מיידית, אולם ייתכן שיהיו כאלו שיעדיפו שההתחשבנות תיעשה בעתיד, בעיקר בשל היעדר כספים להתחשבנות מיידית. הסדר איזון המשאבים יכול להיעשות בהתחשבנות מיידית על ידי חישוב אקטוארי, בהתחשבנות עתידית או שילוב של השניים. כמו כן, בני הזוג רשאים לאמץ את הוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, לפיו ההתחשבנות לגבי חיסכון פנסיוני תיעשה בעתיד באמצעות הגופים המשלמים. חשוב מאוד להבין את ההשלכות של כל חלופה, ולהיוועץ במומחה.

פנסיה

מה זה קרן פנסיה?


קרן פנסיה הינה מכשיר חיסכון לפרישה, בתוספת כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או נכות. בעת הגעה לגיל פרישה יקבל הפנסיונר קצבה לכל החיים בהתאם לסכומים שצבר, עד אותו מועד, בכפוף לתקנון שיהיה בתוקף במועד זה. במקרה נכות יקבל החוסך קצבת נכות, עד גיל פרישה או עד החלמתו. במקרה מוות תקבל אלמנת העמית קצבת שארים לכל החיים, והיתום עד גיל 21.
האם הכיסויים הביטוחיים עולים לי כסף?


כמו בכל דבר בחיים - אין ארוחות בחינם. קרן פנסיה פועלת בצורה של ערבות הדדית. כלומר, עמיתי הקרן מבטחים זה את זה. בכל תקופה הקרן גובה פרמיה עבור הכיסוי הביטוחי מכל העמיתים. אם הפרמיה שגבו לא מספיקה כדי לכסות על התביעות (היו יותר תביעות מהצפוי) אז כל עמיתי הקרן ישלמו על החוסר. אם הפרמיה היתה גבוהה מידי אז יחזירו כסף לעמיתים.
המעסיק חייב להפקיד לי לפנסיה?


בוודאי! משנת 2008 חובה על המעסיקים להפריש לפנסיה (תגמולים ופיצויים) עבור העובדים.
איך מחושבת קצבת הזקנה שלי?


קצבת הזקנה מחושבת על ידי חלוקה של החיסכון שיצטבר לך עד גיל הפרישה, לחלק למקדם ההמרה לקצבת זקנה. מקדם ההמרה מחושב על ידי אקטואר הקרן ומייצג, במילים פשוטות, את תוחלת החיים המהוונת לפנסיונר ובת זוגו. את מקדם ההמרה ניתן למצוא בתקנון של קרנות הפנסיה.
עד כמה זה נורא אם המעסיק לא מפריש לי כמו שצריך?


הפקדות בחוסר עשויות להשפיע באופן משמעותי על הפנסיה העתידית שלך. הפקדה לא נכונה יכולה לפגוע בעשרות אחוזים (!!) בגובה החיסכון ובקצבת הזקנה הצפויה לך. למאמר בנושא הפקדות לפנסיה לחץ כאן>>
האם כדאי לי לדחות את הפרישה?


קצבת הזקנה מחושבת לפי הסכום שנצבר לחלק למקדם ההמרה. מקדם ההמרה מייצג, בשפה פשוטה, את תוחלת החיים של הפורש. ככל שהפורש יפרוש בגיל מאוחר יותר, כך המקדם יהיה קטן יותר, ומכאן - קצבת הזקנה גבוהה יותר. גבר שיכול לפרוש בגיל 67 ויבחר לדחות את הפרישה לגיל 70 - יקבל קצבה גבוהה יותר בכ- 6%. מגוון שיקולים עומדים בפני ההחלטה - האם יש לך מקום עבודה, האם הקצבה נדרשת עכשיו, המצב הבריאותי ועוד. מומלץ להיוועץ במומחה שיפרוש בפניך את מגוון האפשרויות וההשלכות

פנו אלינו

@כל הזכויות שמורות

טלפון: 03-6202922, 052-5449888

פקס: 03-6201772

דואר אלקטרוני: actuar.cpa@gmail.com

רח' דרך זאב ז'בוטינסקי 135, רמת גן