נזקי גוף והפסדי השתכרות

ראשי >> שירותים >> נזקי גוף והפסדי השתכרות

הפסדי השתכרות

המשרד עורך חוות דעת אקטואריות בעניין חישוב שווי נכון להיום של הפסד שנגרם לאדם במקרה בו נפגעה הכנסתו עקב אירוע נכות או שווי הפסד לתלויים או לעיזבון במקרה פטירת אדם. 

שיטת החישוב הנפוצה כיום להיוון הפסדים שנגרמו עקב אובדן השתכרות עתידית של הנפגע הינה שיטת הידות (הלכת השנים האבודות). שיטה זו אומצה על ידי הפסיקה ומצריכה חישוב אקטוארי לצורך קביעת גובה ההפסד, כתלות במספר הנפשות (ה'ידות') שהיו נהנות מהכנסותיו העתידיות של המנוח, אלמלא פטירתו.

בחוות הדעת יש לקחת בחשבון את רכיב "אובדן שירותי בן זוג" ו"אובדן שירותי הורה". התייחסות נדרשת לאלמנטים נוספים, כגון: מיסוי, הפסדי פנסיות, תקרות לפיצוי, שיעורי היוון, תוחלת חיים וכו'.

 

היוון תקבולים שמקבל נפגע או שאריו

אדם שהכנסתו נפגעה עקב אירוע נכות או מוות, לרוב יהיה זכאי, הוא או שאיריו, לקצבאות ממקורות שונים, כגון: המוסד לביטוח לאומי, קרן פנסיה (צוברת או ותיקה), חברת ביטוח, פנסיה תקציבית וכו'.

המשרד עורך חוות דעת אקטואריות בעניין חישוב שווי נכון להיום של התגמולים ששולמו ושצפויים להיות משולמים בעתיד לנפגע או לשאריו

פנו אלינו

@כל הזכויות שמורות

טלפון: 03-6202922, 052-5449888

פקס: 03-6201772

דואר אלקטרוני: actuar.cpa@gmail.com

רח' דרך זאב ז'בוטינסקי 135, רמת גן